CUSTOMER AND SOLUTION #1

Här ska det vara en presentationstext om respektive case som innehåller fakat om installationen, utrustningen och gärna ett par frågor som besvaras av representant från kunden.