Kom och träffa oss på Recyclingdagen i Helsingborg 20 oktober

13 oktober 2022

MRT System kommer att finnas på plats på utställningsområdet på Recyclingdagen. Kom och prata med Patrick Strandqvist om återvinning av skärmar och lampor samt rening av olika kvicksilverkontaminerade material.

MRT System är experter på kvicksilveråtervinning. Vi erbjuder system för att demontera lampor och bildskärmar på ett säkert sätt och extrahera kvicksilvret och separera det från övrigt material. Med utrustning från MRT kan det göras på ett effektivt och  helt säkert sätt både för personal och miljö. Med kvicksilvret extraherat får vi välsorterade och rena fraktioner till optimalt värde och materialet kan återanvändas för tillverkning av nya produkter.

Recyclingdagen är en mötesplats för aktörer inom återvinning och avfallshantering. Så kom och lyssna på vad aktörer som Naturvårdsverket, Avfall Sverige, Återvinningsindustrierna, FTI, kommunala avfallsbolag, teknikleverantörer, avfallskonsulter, högskolor och universitet har för syn på framtiden och utvecklingen i branschen.

Som vanligt blir det också paneldiskussioner och ett stort antal utställande företag kommer också att finnas på plats. Ett utmärkt tillfälle att nätverka alltså. Så tveka inte utan anmäl dig redan idag!

Läs mer om Recyclingdagen här.